NUPI konferanse “Det skjulte maktspillet – ubåter i skandinavisk farvann”

Se en NUPI konferanse “Det skjulte maktspillet – ubåter i skandinavisk farvann”, om uønsket aktivitet under Den kalde krigen. Deltagere er

  • Ola Tunander er Research Professor Emeritus ved Institutt for Fredsforskning på PRIO. Tunander var forsker ved PRIO 1987-2017. Han har skrevet flere bøker om sikkerhetspolitikk, om ubåtoperasjoner og marinestrategi. Han var sivil ekspert i den svenske Ubåtsutredning 2001.
  • Sverre Lodgaard er seniorforsker og tidligere direktør ved NUPI (1997-2007) og PRIO (1987-1992).
  • Vegard Valther Hansen er seniorrådgiver ved NUPI, tidligere ubåtoffiser og etterretningsoffiser.
  • Pernille Rieker er forsker I ved NUPI og koordinator for NUPIs senter for europastudier.