“The Wave” (1981), en film om forståelse av nazismen

Tv dramaet “The Wave” fra 1981 vant Emmy pris, og har blitt mye brukt i undervisningen. Den tar for seg et spørsmål som mange elever stiller seg, nemlig “Hvordan kunne folket følge Hitler?” En lærer bestemmer seg for å gjøre et psykologisk eksperiment.