“Den store nordiske krigen i et historisk perspektiv”, et foredrag av Øystein Rian

Østfoldmuseene arrangerte i 2018 en 1718-konferanse, og flere av forelesningene ligger på youtube.