“Luther og Reformasjonen”, en forelesning av Otto Martin Christensen

Førsteamanuensis Otto Martin Christensen foreleser om Martin Luther og Reformasjonen