“Vladimir Iljitj Lenin”, et dansk foredrag av Niels Erik Rosenfeldt

Niels Erik Rosenfeldt holder et foredrag om livet til Lenin i regi av Det kongelige danske bibliotek.