“Norske soldater i første verdenskrig”, NRK Museum

I 1914 strømmet det nordmenn til vervekontorene både i Tyskland og Frankrike og ved Det britiske Imperiets mange utestasjoner for å melde seg som frivillige til tjeneste i Første verdenskrig…….

Klikk her for å høre programmet på nrk.no