“Øvre Richter Frich”, forfatter av norsk populærlitteratur

Øvre Richter Frich (1872-1945)

Øvre Richter Frich (1872-1945) var ifølge professor Willy Dahl “den norske triviallitteraturens mest erklærte rasist og voldsromantiker; han er antikommunist av det mest vulgære, hetsende slag, og det er klare fascistiske trekk i alt han har skrevet”. Men det fantes knapt noen mer populær norsk forfatter på 1920-tallet. Akkurat som Stein Riverton og Kaptein Munk hadde Frich et solid tak på leserne, og mange av holdningene han forfektet var typiske for tiden.

Filmplakat for stumfilmen Die Goldene Pest (1921).

Mellomkrigstiden var i USA tiden for den såkalte “pulp-litteraturen”, underholdningslitteratur trykket i magasiner av papir av lavere kvalitet.

Frich er en av få forfattere i Norge som skriver på en måte som gjør ham beslektet med de amerikanske pulp-forfatterne. Som dem er han svært underholdende.

 

I Tyskland lagde de til og med en stumfilmversjon av Fjeld-boken Den gyldne pest. Selv i dag er det mange som lar seg forføre av hans “blonde kjempe” Jonas Fjeld.