“Gulatinget og Gulatingsloven”, et foredrag av Knut Helle

Professor emeritus Knut Helle holdt i 2014 et foredrag om Gulatinget og Gulatingsloven i regi av Hordaland Fylkeskommune. Gulatingsloven stammer trolig fra Vikingtiden, men ble først nedskrevet i middelalderen. Bildet overfor viser en side fra utgaven fra 1250.

Videoen under viser det første foredraget i det såkalte Tingstadseminaret.