“Arene 1906-26, med vekt på Sigrid Undset og Olav Duun”

“16. april 2016 var det igjen klart for Litteraturlørdag på Sølvberget. Hvordan står Olav Duun og Sigrid Undsets forfatterskap seg i 2016? Sølvbergets formidlere Marita Aksnes og Anne Liv Tønnessen diskuterer.”