“Åpen post: Behandlingen av krigsseilerne”, NRK

“Programmet Åpen post fra 1967 omhandler den skammelige behandlingen av krigsseilerne.