“75 år siden frigjøringen av Finnmark”, med Einar Niemi

“Øst-Finnmark ble frigjort fra tysk okkupasjon høsten 1944, da sovjetiske soldater ankom Bjørnevatn 25. oktober 1944. I resten av Troms og Finnmark kom frigjøringen 8. mai 1945.

I kjølvannet av den tyske tilbaketrekningen fulgte nedbrenning av Finnmark og Nord-Troms og tvangsevakueringen av befolkningen. HL-senteret markerer 75-årsminnet til denne dramatiske historien med to innledninger og en felles samtale.

Krigen som norsk-russisk minne:
Marianne Neerland Soleim innleder med minnet om krigsslavene sett i lys av den russiske frigjøringen av Øst-Finnmark.

Frigjøringen av Finnmark i 1944-45 i minnehistorisk perspektiv:
Einar Niemi innleder om hva som skjedde denne dramatiske høsten og vinteren for 75 år siden.” (sitat)