Håkon Harket: Jødeparagrafen og Eidsvoll 1814

Hør historiker Håkon Harket om Jødeparagrafen og Eidsvoll 1814