“Vildanden” av Henrik Ibsen

Se Henki Kolstad i “Vildanden” av Henrik Ibsen
https://www.youtube.com/watch?v=HmINwLKvDOk