NUPI konferanse “Det skjulte maktspillet – ubåter i skandinavisk farvann”

Se en NUPI konferanse “Det skjulte maktspillet – ubåter i skandinavisk farvann”, om uønsket aktivitet under Den kalde krigen. Deltagere er

  • Ola Tunander er Research Professor Emeritus ved Institutt for Fredsforskning på PRIO. Tunander var forsker ved PRIO 1987-2017. Han har skrevet flere bøker om sikkerhetspolitikk, om ubåtoperasjoner og marinestrategi. Han var sivil ekspert i den svenske Ubåtsutredning 2001.
  • Sverre Lodgaard er seniorforsker og tidligere direktør ved NUPI (1997-2007) og PRIO (1987-1992).
  • Vegard Valther Hansen er seniorrådgiver ved NUPI, tidligere ubåtoffiser og etterretningsoffiser.
  • Pernille Rieker er forsker I ved NUPI og koordinator for NUPIs senter for europastudier.

Norsk historie fram til 1990, en tv-serie i 13 deler

Episode 1. Et studium verdt
Episode 2. Norsk historie: Nordmennenes land – 800 – 1270
Episode 3. Statsmakt og kirke – 1150-1350
Episode 4. Den store krisen – 1350 – 1500
Episode 5. Under dansk styre – 1380-1814
Episode 6. Fra undersåtter til ett folk
Episode 7. 1814 – selvstendighet og union
Episode 8. Det industriell gjennombrudd 1840 – 1914
Episode 9. Fra elitestyre til massedemokrati – 1814 – 1900
Episode 10. Konflikt og kriser – 1900 – 1935
Episode 11. Velstandsvekst – 1945 – 1970
Episode 12. Veien til velferdsstaten – 1700 – 1990
Episode 13. Norge og verden omkring – 1800 – 1990