“Lova for landet. Om Magnus Lagabøtes landslov”, en akademisk helaften

Nasjonalbiblioteket inviterer til heilaftan om Magnus Lagabøtes landslov. Jussprofessor og prosjektleiar for Landslovprosjektet, Jørn Øyrehagen Sunde, ein av våre fremste forskarar i norrøn filologi og mellomalderkultur, prof. em. Magnus Rindal, historikar og ekspert på lov og rett i mellomalderen, Anne Irene Risøy, stipendiat i historie, Ole-Albert Rønning, og fleire møter programleiarar Aslak Sira Myhre og Erling Sandmo til samtalar.

” Arkeologene”, en dokumentarserie 8 episoder

Norsk dokumentarserie med Arne Hjeltnes hvor vi leter vi etter nye svar på gamle mysterier. Jorda og landskapet rundt oss er full av spor etter tidligere beboere…..

Episode 1. Jakten på kongemakten (Klikk for å se) 

Episode 2. Skatter i havet (Klikk for å se) 

Episode 3. De som formet landet (Klikk for å se) 

Episode 4. Jakten på jegerne (Klikk for å se) 

Episode 5. Vikingen – superhelt og bonde (Klikk for å se) 

Episode 6. Makt og ære (Klikk for å se) 

Episode 7. Døden i landskapet (Klikk for å se)

Episode 8. Den hippe middelalderen (Klikk for å se)

Norsk historie fram til 1990, en tv-serie i 13 deler

Episode 1. Et studium verdt
Episode 2. Norsk historie: Nordmennenes land – 800 – 1270
Episode 3. Statsmakt og kirke – 1150-1350
Episode 4. Den store krisen – 1350 – 1500
Episode 5. Under dansk styre – 1380-1814
Episode 6. Fra undersåtter til ett folk
Episode 7. 1814 – selvstendighet og union
Episode 8. Det industriell gjennombrudd 1840 – 1914
Episode 9. Fra elitestyre til massedemokrati – 1814 – 1900
Episode 10. Konflikt og kriser – 1900 – 1935
Episode 11. Velstandsvekst – 1945 – 1970
Episode 12. Veien til velferdsstaten – 1700 – 1990
Episode 13. Norge og verden omkring – 1800 – 1990